Autokennzeichen CO

Landkreis Coburg (XX 999)
Kennzeichen
CO
Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt):
Landkreis Coburg (XX 999)
Bundesland
Bayern
Coburg
Stadt Coburg (sonst)
Kennzeichen
CO
Stadt/Landkreis (optional mit Kreisstadt):
Stadt Coburg (sonst)
Bundesland
Bayern
Coburg

Autokennzeichen CO - KFZ-Kennzeichen Landkreis Coburg (XX 999)